DE
FR

Impressum

Warenkorb
0,00 €

Verantwoordelijke uitgever

ProRegio PGmbH
Außenborner Weg 3
B-4770 Schoppen/Amel
BELGIEN

Fax: +32 (0)87 85 10 16
E-Mail: info@proregio.be
Website: www.proregio.be

Unternehmensnr.: BE 0899.805.355
Niederlassungsnr.: 2.172.608.077
AFSCA-Genehmigung: AER/LIE/012198

Copyright

© 2014 ProRegio PGmbH
Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

dische informatie & gebruiksvoorwaarden

Voorwaarden betreffende de toegang tot de site

Ieder persoon (hierna 'de gebruiker') die zich toegang verschaft tot de voorliggende website van (hierna 'de site') wordt verondersteld het geheel van de bepalingen en gebruiksvoorwaarden van deze site zonder voorbehoud te hebben aanvaard.
De site is te allen tijde en wereldwijd toegankelijk. De gebruiker die er verbinding mee maakt, draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het naleven van de wetgeving en/of de reglementeringen die van kracht zijn in het land waar hij/zij verblijft, of van waaruit hij/zij verbinding maakt met de site.

Wijzigingen van de huidige gebruiksvoorwaarden, de rechtsbevoegdheid en het toepasselijke recht

De huidige gebruiksvoorwaarden kunnen op elk ogenblik worden gewijzigd door de uitgever. De geldende gebruiksvoorwaarden voor elk gebruik van de site zijn deze die op de site zijn gepubliceerd op het ogenblik dat de gebruiker de site raadpleegt. De nietigheid of ongeldigheid van een specifieke bepaling van de huidige gebruiksvoorwaarden brengt de geldigheid van de andere bepalingen van de huidige voorwaarden niet in het gedrang.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Niettemin alle informatie van de site minutieus werd gecontroleerd, wordt deze informatie uitsluitend ter informatie verstrekt. In geen enkel geval kan de uitgever aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de verstrekte informatie; evenmin kan de uitgever garanderen dat de gegevens volledig, precies of actueel zijn. Alle inlichtingen worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen, fouten en onvolledigheid.
De uitgever kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van derden, waarnaar hyperlinks van de site verwijzen.
Tot slot wijst de uitgever alle verantwoordelijkheid af in het geval van en wordt alle garantie uitgesloten voor een onderbreking van de service of een slechte werking van de site. De uitgever kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de gebruiker kan oplopen als gevolg van zijn/haar bezoek aan de site of zijn/haar gebruik ervan.

Privacy en persoonsgegevens

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens mogen alleen worden verzameld en verwerkt overeenkomstig de reglementering inzake de wet op de bescherming van gegevens.
In bepaalde gevallen, met name wanneer de gebruiker op de site een formulier invult en dit verstuurt, is het mogelijk dat sommige persoonsgegevens worden opgeslagen op de server. Deze informatie wordt beschouwd als zijnde vertrouwelijke informatie en wordt als zodanig verwerkt, ze wordt dus nooit zonder voorafgaande toestemming verkocht of doorgegeven aan derden.
Indien de site over een nieuwsbrief beschikt, kan de gebruiker zich hiervoor inschrijven om op regelmatige basis via e-mail informatie te ontvangen. In dit geval heeft de uitgever een geldig e-mailadres nodig. De gebruiker die zich inschrijft voor de nieuwsbrief gaat ermee akkoord dit via het daarvoor bestemde formulier mee te delen. De gebruiker bevestigt de eigenaar te zijn van het zo meegedeelde bovengenoemde e-mailadres en geeft aan akkoord te gaan met het ontvangen van allerlei e-mails die worden verzonden door de site en/of de uitgever. De gebruiker heeft het recht om zich op elk ogenblik uit te schrijven.
De gebruiker heeft het recht om zijn persoonsgegevens te raadplegen teneinde na te gaan of deze juist zijn en kan eventuele fouten laten corrigeren door hierom te vragen in een aangetekende brief gericht aan de uitgever van de site, waarvan de gegevens hieronder zijn vermeld.

Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies
Zoals de meeste websites maakt ook deze website gebruik van cookies. Cookies zijn onschadelijke kleine tekstbestanden die geen enkele invloed hebben op uw privacy, noch op de beveiliging van uw computer.
Cookies verhogen het comfort van de gebruiker op de site en laten de uitgever toe anonieme statistische gegevens in te zamelen over het websitebezoek.
Om te achterhalen hoe u cookies op uw computer kunt verbieden of wissen, kunt u terecht in de documentatie van uw browser.
De uitgever informeert de gebruiker erover dat de site gebruik maakt van cookies om het gebruikscomfort van de site te verhogen door de prestaties te verbeteren en statistieken op te stellen over het websitebezoek.
Vermits de site niet kan werken zonder gebruik te maken van deze cookies, worden alle gebruikers die niet akkoord gaan met het gebruik ervan verzocht om hun browsersessie op de site onmiddellijk te beëindigen.

Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Webdesign

Indigo PGmbH

Pierre Benker
Friedensstr. 10
B-4780 SANKT VITH
Belgien

Tel.: +32 (0)80 280 281
E-Mail: info@indigo.info

Programmierung:

Indigoweb sàrl

Z.I. Giällewee 9
L-9749 FISCHBACH/Clervaux
Luxemburg

Tel.: +352 26 90 31 28

www.indigo.info

Content Management System REDAXO
Open Source Content Management System

www.redaxo.de

 

Web Hosting / Datacenter

Host Europe GmbH
Welserstraße 14
51149 Cologne
Germany

REG ID: HRB 28495

VAT ID: DE187370678

ProRegio PGmbH | Außenborner Weg 3 | B-4770 Schoppen/Amel | BELGIË | info@proregio-box.be | Legale info
copyright © 2023 ProRegio PGmbH